Khopoli Travel guide – Waterfall and Religious places


Zenith Water fall in Khopoli, Religious places, Travel guide, places to visit, tips, how to reach, Khopoli, Maharashtra, India. खोपोलीतील झेनिथ वॉटर फॉल, धार्मिक स्थळे, प्रवास मार्गदर्शक, भेट देण्याची ठिकाणे, टिप्स, कसे पोहोचायचे, खोपोली, महाराष्ट्र, भारत

Khopoli City – Tourist place Travel Guide खोपोली शहर – पर्यटन स्थळ प्रवास मार्गदर्शक

Khopoli city is a beautiful place situated at the foot of the Khandala Sahyadri mountain  thereof  The scenic and appealing atmosphere here captivates everyone. So it has become a famous tourist destination near Mumbai and Pune.

खोपोली शहर हे खंडाळा सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेले एक सुंदर ठिकाण आहे येथील निसर्गरम्य आणि मनमोहक वातावरण प्रत्येकाला भुरळ घालते. त्यामुळे मुंबई आणि पुण्याजवळील हे प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ बनले आहे.

Being at the foot of the mountain, many streams come here flowing in the form of waterfalls. Therefore, during the rainy season, this place is crowded with tourists. Of these, Zenith Falls is the most famous water fall.

डोंगराच्या पायथ्याशी असल्याने येथे अनेक नाले धबधब्याच्या रूपात वाहतात. त्यामुळे पावसाळ्यात या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी असते. यापैकी झेनिथ फॉल्स हा सर्वात प्रसिद्ध वॉटर फॉल आहे.

Waterfall in Khopoli – Travel Guide

Zenith waterfall – झेनिथ धबधबा

It is a tourist attraction for the youth. The reason for this is the boundless adventure here the water flow is very fast So it is a thrilling experience. You can go here with your family

तरुणांसाठी हे एक पर्यटन आकर्षण आहे. याचे कारण म्हणजे इथले अमर्याद साहस हे पाण्याचा प्रवाह अतिशय वेगवान आहे त्यामुळे हा एक थरारक अनुभव आहे. तुम्ही तुमच्या कुटुंबासह येथे जाऊ शकता

Zenith Waterfall

This waterfall is often closed during heavy rains. so I am going to suggest you some alternative waterfalls. So you get the benefit of a my personal experience.

हा धबधबा अनेकदा मुसळधार पावसात बंद होतो. म्हणून मी तुम्हाला काही पर्यायी धबधबे सुचवणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला माझ्या वैयक्तिक अनुभवाचा लाभ मिळेल.

Personal Experience as a Travel Guide प्रवास मार्गदर्शक म्हणून वैयक्तिक अनुभव

I like to see some new places so as soon as we reached Khopoli. We found out that the Zenith waterfall was closed. I had my son with me this time so it’s hard for me to upset him. I approached some citizens nearby to inquire. As soon as I asked, they guided me and showed me the way. We were so happy to go that road.

मला काही नवीन ठिकाणे पहायची आहेत म्हणून खोपोलीला पोहोचताच. झेनिथ धबधबा बंद असल्याचे कळले. यावेळी माझ्यासोबत माझा मुलगा होता त्यामुळे त्याला नाराज करणे माझ्यासाठी कठीण आहे. मी आजूबाजूच्या काही नागरिकांकडे चौकशीसाठी गेलो. मी विचारताच त्यांनी मला मार्ग दाखवला. त्या रस्त्याने जाताना आम्हाला खूप आनंद झाला.

This road took me to the back of Gagangiri Maharaj’s Ashram. So on the way we visited Gagangiri Maharaj’s Ashram and Patal Ganga.

हा रस्ता मला गगनगिरी महाराजांच्या आश्रमाच्या मागच्या बाजूला घेऊन गेला. तर वाटेत गगनगिरी महाराजांचा आश्रम आणि पाताळ गंगा भेट दिली.

Gagangiri Maharaj Math – Religious places

This is the center of devotees. Gagangiri Maharaj lived here and he took samadhi in this places.

हे भक्तांचे केंद्र आहे. येथे गगनगिरी महाराजांचे वास्तव्य असून त्यांनी याच ठिकाणी समाधी घेतली.

The construction of the math is a masterpiece of architecture thereof, The math on the side and the thin river flowing through it offer a breathtaking view. All parts of the temple are painted red.

मठाचे बांधकाम हे स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना आहे, बाजूला असलेली माठ आणि त्यातून वाहणारी पातळ नदी चित्तथरारक दृश्य देते. मंदिराच्या सर्व भागांना लाल रंग दिला आहे.

Gagangiri Maharaj’s Samadhi place is here

गगनगिरी महाराजांचे समाधी स्थान येथे आहे

After passing Gagangiri Ashram, there is a small road on the right side. So we reached the end road and Saw mountain tops and cascading waterfalls. Many waterfalls were visible from there. So we just had to choose and go in that direction.

गगनगिरी आश्रमाच्या पुढे गेल्यावर उजव्या बाजूला एक छोटासा रस्ता लागतो. म्हणून आम्ही शेवटच्या रस्त्याला पोहोचलो आणि पहाडाचे शिखर आणि धबधबे पाहिले. तिथून अनेक धबधबे दिसत होते. त्यामुळे आम्हाला फक्त निवडून त्या दिशेने जायचे होते.

We park our bike near road and started walking through a small forest we like aroma of the soil. Just ten minutes walk down the road we saw the first waterfall.

आम्ही आमची बाइक रस्त्याच्या कडेला पार्क केली आणि एका छोट्या जंगलातून चालायला लागलो आम्हाला मातीचा सुगंध आवडतो. रस्त्याने दहा मिनिटे चालत गेल्यावर पहिला धबधबा दिसला.

Khopoli has also become a spiritually important center because many of  Sadguru resided and his ashrams have been erected by their followers so they come here and visit math.

खोपोली हे आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र बनले आहे कारण अनेक सद्गुरुंनी वास्तव्य केले आहे आणि त्यांचे आश्रम त्यांच्या अनुयायांनी उभारले आहेत म्हणून ते येथे येतात आणि गणिताला भेट देतात.

After enjoying the waterfall, we moved on towards Swayambhu Devasthan.

धबधब्याचा आनंद घेत आम्ही स्वयंभू देवस्थानकडे निघालो.

Swayambhu Devasthan of twelve Jyotirlinga – Religious places

Swayambhu Devasthan of twelve Jyotirlinga. Twelve Jyotirlingas are carved on a big black stone in this place. cement concrete has been constructed around the self-contained stone.

बारा ज्योतिर्लिंगाचे स्वयंभू देवस्थान. या ठिकाणी एका मोठ्या काळ्या दगडावर बारा ज्योतिर्लिंग कोरलेली आहेत. स्वयंपूर्ण दगडाभोवती सिमेंट काँक्रीटचे बांधकाम करण्यात आले आहे

We were very happy to see such a scene thereof I fill that a different spiritual force available their,

Advertisements

असे दृश्य पाहून आम्हांला खूप आनंद झाला की एक वेगळीच अध्यात्मिक शक्ती त्यांच्यात उपलब्ध आहे.

Om Sadguru Prtisthan khopoli Tembe Swami math – Religious places

सद्गुरु प्रतिष्ठान खोपोली टेंबे स्वामी मठ – धार्मिक स्थळे

There is a monastery – Math of Vasudevanand Saraswati Maharaj.

तेथे एक मठ आहे – वासुदेवानंद सरस्वती महाराजांचा मठ.

Vasude vananda Saraswati is an important name in the Datta Sampradaya, Saraswati is an important part and one of the biggest post in the path of devotion.

वासुदे वनंद सरस्वती हे दत्त संप्रदायातील एक महत्त्वाचे नाव आहे, सरस्वती हे भक्तीमार्गातील एक महत्त्वाचे स्थान आणि सर्वात मोठे पद आहे.

Meditation Temple – Dyan mandir

ध्यान मंदिर – ज्ञान मंदिर

They made a Meditation Temple – Dhyan Mandir in the basement. The place is so quiet and serene that you can easily Concentrate which helps you in Meditation thereof you will be close to the path of devotion and Spiritual power.

त्यांनी तळघरात ध्यान मंदिर – ध्यान मंदिर बनवले. हे ठिकाण इतके शांत आणि निर्मळ आहे की तुम्ही सहज लक्ष केंद्रित करू शकता जे तुम्हाला ध्यानात मदत करते तुम्ही भक्ती आणि आध्यात्मिक शक्तीच्या मार्गाच्या जवळ जाल.

After we inquired, We come to know, this place is filled with a big palanquin (Palkhi)  procession every full moon.

आम्‍ही चौकशी केल्‍यावर आम्‍हाला कळले, दर पौर्णिमेला या ठिकाणी मोठ्या पालखी (पालखी) मिरवणुकीने भरते.

Shree Swami Samarth Maharaj Math – Khopoli

श्री स्वामी समर्थ महाराज मठ – खोपोली

Due to the hard work of Mr. Pawar Kaka this Swami Samarth math was build in Khopoli.Their tireless devotion has given them a different accomplishment in finding under ground water. He help and guide many people How and where to get water from the soil.

श्री.पवार काकांच्या अथक परिश्रमामुळे खोपोलीत हे स्वामी समर्थ मठ बांधले गेले. त्यांच्या अथक भक्तीमुळे त्यांना भूगर्भातील पाणी शोधण्याची एक वेगळीच सिद्धी मिळाली आहे. जमिनीतून पाणी कसे आणि कोठून आणायचे ते अनेकांना मदत आणि मार्गदर्शन करतात

Shree Swmi Samarth Math – Khopoli

It’s located in village of Khopoli. Near foot hill of Sahyadri Mountain. From there you can see Khandala Ghat and the mountain. A small road leads from the main road and to get there you have to go to the end of the road.

हे खोपोली गावात आहे. सह्याद्री पर्वताच्या पायथ्याशी. तिथून खंडाळा घाट आणि डोंगर दिसतो. मुख्य रस्त्यावरून एक छोटासा रस्ता जातो आणि तिथे जाण्यासाठी रस्त्याच्या शेवटच्या टोकाला जावे लागते

You will see a beautiful five-metal idol of Shree Swami Samarth Maharaj in this Khopoli math. A quiet gentle idol will appear in front of you and All your worries will go away when you read Swami’s sentence “Don’t be afraid, I am with you” ” भिऊ नको मी तुझ्या पाठीशी आहे”. After sitting in the monastery for some time, we started our journey back

या खोपोली मठात तुम्हाला श्रीस्वामी समर्थ महाराजांची पाच धातूंची सुंदर मूर्ती दिसेल. तुमच्यासमोर एक शांत कोमल मूर्ती दिसेल आणि स्वामींचे “भिऊ नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे” हे वाक्य वाचल्यावर तुमच्या सर्व चिंता दूर होतील. काही वेळ मठात बसून आम्ही परतीचा प्रवास सुरू केला

Be sure to visit this scenic and spiritually important city Khopoli will be memorable for you.

या निसर्गरम्य आणि आध्यात्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खोपोली शहराला नक्की भेट द्या तुमच्यासाठी अविस्मरणीय ठरेल

Visit our website for such information posts and Travel guide http://www.varadprasadtours.com

How to Reach – Khopoli – Travel Guide

कसे पोहोचायचे – खोपोली – प्रवास मार्गदर्शक

Khopoli is a small town between Pune and Mumbai. Thereof you can reach via old Mumbai Puna highway. I am giving you the distance of the Khopoli from the important place. Which help you in travel planning.

खोपोली हे पुणे आणि मुंबई दरम्यानचे एक छोटेसे शहर आहे. तेथून तुम्ही जुन्या मुंबई पुना महामार्गाने पोहोचू शकता. मी तुम्हाला महत्वाच्या ठिकाणापासून खोपोलीचे अंतर देत आहे. जे तुम्हाला प्रवास नियोजनात मदत करतात.

Distance From Khopoli

खोपोली पासून अंतर

Tips and Guidence

टिपा आणि मार्गदर्शन

  • There are many tourist attractions around Khopoli So you can plan a full day or weekend trip
  • You can find many resorts and hotels here in low cost.
  • Since Lonavla is just 14 km away so Khopoli has a low cost stay option for you.
  • Rainy and winter are the best seasons to visit Khopoli so better to visit during August to March.
  • You can take photos of Zenith waterfall and choose the another waterfall for fun.
  • Great food and snacks are available here, Specialty is Misalpav and Bhaji
  • If you use the old road without using the express highway, you can still visit some places
  • Many camping and tracking group available near Khopoli.

खोपोलीच्या आजूबाजूला अनेक प्रेक्षणीय स्थळे आहेत त्यामुळे तुम्ही पूर्ण दिवस किंवा शनिवार व रविवार सहलीची योजना करू शकता
तुम्हाला येथे कमी किमतीत अनेक रिसॉर्ट्स आणि हॉटेल्स मिळू शकतात.
लोणावळा फक्त 14 किमी अंतरावर असल्याने खोपोलीमध्ये तुमच्यासाठी कमी किमतीत राहण्याचा पर्याय आहे.
खोपोलीला भेट देण्यासाठी पावसाळा आणि हिवाळा हे सर्वोत्तम ऋतू आहेत त्यामुळे ऑगस्ट ते मार्चमध्ये भेट देणे चांगले.
तुम्ही झेनिथ धबधब्याचे फोटो घेऊ शकता आणि मनोरंजनासाठी दुसरा धबधबा निवडू शकता.
इथे उत्तम जेवण आणि नाश्ता उपलब्ध आहे, मिसळपाव आणि भजी ही खासियत आहे
जर तुम्ही एक्स्प्रेस हायवे न वापरता जुना रस्ता वापरत असाल, तरीही तुम्ही काही ठिकाणांना भेट देऊ शकता
खोपोलीजवळ अनेक कॅम्पिंग आणि ट्रॅकिंग ग्रुप उपलब्ध आहेत

Places to visit near Khopoli

खोपोली जवळ भेट देण्याची ठिकाणे

Radha Pandharinath mandir pandharpur Iskon – इस्कॉन पंढरपुर संपूर्ण माहिती
Hello everyone, today we are going to visit iskon temple in Pandharpur, …
Vishnupad pandharpur information tips – विष्णुपद संपूर्ण माहिती
Hello everyone today we are going to visit a very important but …

Categories: ADVENTURE, HOLY PLACESTags:
English हिन्दी मराठी
%d bloggers like this: