Vetoba Aaravali Travel Guide – Temple


Vetoba Temple of Aravali, It’s a Vetal in reality also known as Agni vetal. God of ghost. Aravali is a village between Vengurla and Redi and Azgaon is close to it. The Vetoba temple is situated on the road and has magnificent Ground.

अरवलीचा वेतोबा, हा एक वेताळ आहे ज्याला अग्नी वेताळ असेही म्हणतात. वेंगुर्ला आणि रेडीच्या मध्ये आरवली हे गाव असून आजगाव जवळ आहे. वेतोबा मंदिर रस्त्याच्या कडेला असून त्याला भव्य मैदान आहे.

Architecture of Vetoba Temple

Nagarkhana

Town hall नगारखाना,

Personal Expirience

I visited this place, Whenever I move through aaravali most probably I try to visit this place. Their are so much positive energy which I fill at  every visit. for this blog Mr. Nilesh helps me for some additional information and images. Which they received from their local group.

The Importance of Vetoba’s

Vetoba is considered to be the god of ghosts and negative energy. He is also considered as Shiva swarup. So to complete the undesirable power as well as the stuck tasks so People visit here and fulfill their desires. Vetoba helps us to protect ourselves from immoral forces.

वेतोबाला भूत आणि नकारात्मक उर्जेची देवता मानली जाते. त्याला शिवस्वरूप देखील मानले जाते. त्यामुळे अनिष्ट शक्ती तसेच रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी लोक येथे भेट देऊन आपल्या मनोकामना पूर्ण करतात. वेतोबा आपल्याला अनैतिक शक्तींपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत करतो.

Kaul Prasad of Vetoba वेतोबाचा कौल प्रसाद

There is a tendency to come here and know the accomplishment of that work before doing any new work. It consists of different types of leaves on the body of the idol. And questions are asked in the context of your new plan. It is the honor of the villagers to ask these questions. The answer on the left is considered ominous and the answer on the right is considered auspicious. The next thing is done as God’s command.

कोणतेही नवीन काम करण्यापूर्वी येथे येऊन त्या कार्याची सिद्धी जाणून घेण्याची प्रथा आहे. त्यात मूर्तीच्या अंगावर विविध प्रकारची पाने असतात. आणि तुमच्या नवीन योजनेच्या संदर्भात प्रश्न विचारले जातात. हे प्रश्न विचारणे हा गावकऱ्यांचा सन्मान आहे. डावीकडील उत्तर अशुभ आणि उजवीकडील उत्तर शुभ मानले जाते. पुढचे काम देवाच्या आज्ञेप्रमाणे केले जाते.
.

Advertisements

Vetobas Vow of Vetoba वेतोबाचा नवस

Devotees make different kinds of vows for the fulfillment of their desires.

Banana bunch Prasad

Devotees coming here with bunch of bananas is given as a gift. It would be important that None of the bunches of bananas should be in short supply. If he did so, he would be a devotee and the seller would suffer a lot. Therefore, such banana are not sold by sellers and not just by People.

येथे येणाऱ्या भाविकांना केळीचा घड भेट म्हणून दिला जातो. केळीचा एकही घड तुटवडा नसावा हे महत्त्वाचे आहे. तसे केले तर तो भक्त असेल आणि विक्रेत्याला खूप त्रास होईल. त्यामुळे अशी केळी विक्रेते विकत नाहीत आणि केवळ लोकच विकत नाहीत.

A gift of leather slippers

Vithoba also loves leather slippers, so devotees bring them too to visit Vithoba. Almost an entire gallery is filled with Vithoba’s slippers that have just come from him as a gift. It is said that the gift of leather slippers seems to have happened the next day that

वेतोबाला चामड्याची चप्पल आवडते, म्हणून भक्त  दर्शनासाठी तीही घेऊन येतात. जवळजवळ संपूर्ण गॅलरी विठोबाच्या चप्पलने भरलेली आहे जी नुकतीच त्यांच्याकडून भेट म्हणून आली आहे. चामड्याची चप्पल भेट म्हणून दुसऱ्याच दिवशी घडल्याचे सांगितले जाते

Devotees embody and decorate Vetoba in various forms

Everyone sees the form of their favorite God in Vetoba. Some give him the form of lord Krishna, Vithoba, Someone carries Vetoba in the sand. Some people use bananas to decorate Vithoba. In such a variety of forms Vetoba appears to rise. In many ways, Vetoba seems to be one of us.

वेतोबात प्रत्येकाला आपल्या आवडत्या देवाचे रूप दिसते. कुणी त्याला श्रीकृष्ण, विठोबाचे रूप देतात, कुणी वेतोबा वाळूत वाहून नेतात. काही लोक विठोबाला सजवण्यासाठी केळी वापरतात. अशा विविध रूपांत वेतोबा उगवताना दिसतात. अनेक प्रकारे वेतोबा आपल्यापैकीच एक असल्याचे दिसतो.

Vetoba of sand by Sanjay Hule – वाळूचा वेतोबा

In navratri, Vetoba is dressed in different colors like Navratri Nine color.

How to reach

 • Railway station – is Madure Railway station which is 25.2 km from Vetoba temple.
 • Bus stop – is Arawli bus stop which is 1.4 km from Vetoba temple.

Distance from Vetoba Mandir

Places to visit

Tips and things to do, Vetoba travel guide

 • Bring one banana bunch for Vetoba, make sure that all bananas has to be their.
 • The people celebrate Vetobas birthday, Try to visit on that day for Fair.
 • Accommodation
 • Accommodation facility available near vetoba temple, you can also stay in Shiroda vengurle route, Many hotel and budget friendly home stays are available.
 • 3 Star hotel available near Sawantwadi railway station just 20 km away.
 • Food facility
 • Food facility is available near Vetoba temple
 • .If you like to have seafood, You can visit Vengurla or Shiroda.
 • Vetoba Temple timing
 • Morning 6 am to Night 9 am.

Festival

Categories: HOLY PLACESTags: ,
English हिन्दी मराठी
%d bloggers like this: