Pagoda Travel Guide tips Global Vipassana


Best place to visit near Mumbai. Meditation Center and Holy place, Global Vipassana International Academy. Also called Pagoda, training is given here following the philosophy of Gautama Buddha and giving new direction to life. It is the only building of its kind in the world, with a capacity of 9,000 people and no pillars in the center. We are very proud of this. In this blog, you will learn about the various options available during Gorai Mumbai travel, basic information, images and travel tips to help you as a travel guide. Global Vipassana Pagoda, Global Pagoda Road near Esselworld Gorai, Borivali West, Mumbai, Maharashtra, India 400091

Maharashtra tourism and Mumbai

Pagoda Travel Guide tips

मुंबई जवळ भेट देण्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाण. ग्लोबल विपश्यना इंटरनॅशनल अकादमीचे ध्यान केंद्र. ज्याला पॅगोडा असेही म्हणतात, गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाचे अनुसरण करणारे आणि जीवनाला नवी दिशा दाखवणारे प्रशिक्षण येथे दिले जाते. मध्यभागी कुठचाही खांब नसलेले हे 9,000 लोकांच्या क्षमतेसह जगप्रसिद्ध, अशा प्रकारची ही एकमेव वास्तू आहे. याचा आम्हाला सार्थ अभिमान वाटतो. या ब्लॉगमध्ये, तुम्हा सर्वांना गोराई मुंबईच्या प्रवासादरम्यान  उपलब्ध असलेले वेगवेगळे पर्याय, प्रवास मार्गदर्शक म्हणून मदत करणाऱ्या मूलभूत माहिती, प्रतिमा आणि प्रवासाच्या टिप्स जाणून घेता येतील. ग्लोबल विपश्यना पॅगोडा, ग्लोबल पॅगोडा रोड एस्सेलवर्ल्ड गोराई जवळ, बोरिवली पश्चिम, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत 400091

Personal Expirience travel guide

To reach the pagoda you first have to go to Gorai. I have mentioned in this column how to reach all the three options to get here. The distance from Gorai to Pagoda is about one and half to two kilometers. To reach their, you can use horse carriage rickshaw as well as local transport.

Personal Expirience travel guide to Visit Pagoda

पॅगोडाला पोहोचण्यासाठी आपल्याला प्रथम गोराई येथे जावे लागते. येथे पोहोचण्यासाठी असणारे तीनही पर्याय कसे पोहोचाल या सदरामध्ये ते मी नमूद केले आहे. गोराई ते पॅगोडा साधारणपणे दीड ते दोन किलोमीटरचे अंतर आहे. ते पार करण्यासाठी आपणास घोडा गाडी रिक्षा तसेच लोकल ट्रान्सपोर्टचा वापर करता येईल.

Entrance of Global Vipassana Pagoda – ग्लोबल विपश्यना पॅगोडाचे प्रवेशद्वार

Upon reaching here you see a main entrance. There is a replica of the gate in Myanmar. The structure looks very beautiful due to the beautiful red and gold colored carvings. From here you can climb a few steps to reach the pagoda. As you climb these steps, there is an information section on the left and a display of items on the right where you can buy the meditation items you need

येथे पोहोचल्यानंतर आपणास एक मुख्य प्रवेशद्वार दिसते. म्यानमार येथे असलेल्या गेट ची प्रतिकृती आहे. सुंदरसे लाल आणि सोनेरी रंगाच्या नक्षी कामामुळे ही वास्तू अतिशय सुरेख दिसते. इथून काही पायऱ्या चढून आपण पॅगोडा येते पोहोचू शकतो. या पायर्‍या चढताना डाव्याबाजूला माहिती विभाग आहे आणि उजव्या बाजूला वस्तूंचे प्रदर्शन भरलेले आहे जेथे तुम्हाला आवश्यक अशा मेडिटेशनच्या वस्तू तुम्ही खरेदी करू शकता.

Bells and drums at Pagoda – घंटा आणि नगारा

After walking some distance, there is a huge bell on the left and a town on the right. Both these instruments are a symbol of sound. They are made of specific metals. The word Nadabrahma becomes clear here. Tourists are allowed to play both these instruments.

पुढे काही अंतर चालून गेल्यानंतर डाव्या बाजूला विशाल घंटा आणि उजव्या बाजूला नगरा आहे. ही दोन्ही वाद्य ही नादाचा प्रतीक आहे. यांची रचना विशिष्ट अशा धातूंपासून बनवण्यात आली आहे. नादब्रम्ह हा शब्द येथे स्पष्ट होतो. ही दोन्ही वाद्य वाजवण्यासाठी पर्यटकांना मुभा आहे.

Bells and drums at Pagoda - घंटा आणि नगारा पॅगोडा येथे
Bells and drums at Pagoda – घंटा आणि नगारा

Pagoda

After walking some distance further, the main pagoda appears. It has a special kind of structure. If you look outside, you will notice that the diameter of the wide one is tapering towards the vertex. This type of architecture has been used appropriately for the concentration of the followers sitting in this architecture. There is a wide space inside the pagoda. Where as many as eight to nine thousand followers. Can meditate together. The main thing is that there is no work in the middle of this hall. So that while doing sadhana, the seeker can do his sadhana with sincerity and concentration.

Advertisements

पुढे काही अंतर चालून गेल्यानंतर, मुख्य पॅगोडा दिसून येतो. याची रचना हे विशिष्ट प्रकारची आहे. बाहेर आपण पाहिलं तर आपणास हे लक्षात येते की, विस्तीर्ण असलेल्या चा व्यास आपले शेंडे कडे जाताना निमुळता होतो. या वास्तूत बसलेल्या अनुयायांच्या एकाग्रतेसाठी या प्रकारच्या वास्तु रचनेचा योग्य असा वापर करण्यात आला आहे. पॅगोडाच्या आतल्या बाजूस विस्तृत अशी जागा आहे. जिथे तब्बल आठ ते नऊ हजार अनुयायी. एकत्रितपणे ध्यानसाधना करू शकतात. मुख्य म्हणजे या सभामंडपाला मध्यभागी एकही काम नाही. ज्यामुळे साधना करताना साधकाला, तन्मयतेने आणि एकाग्रचित्ताने त्याची साधना करता येते.

Ashok Stambh of Global Vipassana Pagoda

This is the Ashoka Pillar Reminiscent of Emperor of Ashoka. He was worshipers of peace. Therefore this symbol is our Constitution of India as well as, It also appears on your currency.

सम्राट अशोकाची आठवण करून देणारा हा अशोक स्तंभ आहे. तो शांतीचा उपासक होता. म्हणून हे चिन्ह आपल्या भारताचे संविधान आहे तसेच ते आपल्या चलनावर देखील दिसते.

Tips and Things to do in Pagoda travel guide

 • One of the best place of Maharashtra tourism and religious place of Buddhism.
 • Best way to Visit Pogada Via Borivali west
 • The best time to visit is winter and Summer
 • If you want to enroll in the Vipassna meditation course you can meet the administration office near the pagoda they have a hostels facility.
 • Garden area is available with live fountain just behind Main hall for family.
 • Food courts and Hotels
  • Food courts – Small food stall available opposite main gate of Pagoda. You will get Vada pav, Pakodas and Tea.
  • You will get best food and other facility near Gorai beach
  • Many resorts are available for night stay and weekend getaways.
 • Time Table = All 7 Days, 9 am to 6:30 Pm
 • Entry Fees = No entry fees applicable.

How to reach

There are 3 ways to visit Pagoda

By Sea

1) Via Mumbai Borivali west to Gorai Khadi, You will get a small ship to Cross Bay. You can carry your bike through this Boat service.

2) Via Mumbai, Malad Marve, You will get a ferry service to cross a bay. This service is depends on the tide. A motorcycle can be transported but you have to move through sand area. Many time bike will stuck in sand any you need more support to move forward.

By Road

If you have personal vehicle, You have to go through Mira Bhyendar Uttan route.

Distance from

Mumbai – 49 km
Pune – 188 km
Satara – 293 km
Surat – 273 km
Ahmedabad – 517 km
Igatpuri – 138 km
Nashik – 183 km
Madhyapradesh – 974 km
Jaipur – 1139 km

Places to visit

Categories: ADVENTURE, HOLY PLACES, Tourist placesTags: , , ,
English हिन्दी मराठी
%d bloggers like this: