Shri Kshetra panchayatan mandir travel guide tips


Hello, today we are once again going to visit a new and less known place. According to Old Mumbai Pune place is Shri Kshetra panchayatan Temple in this blog, we are sharing with you how to reach here, things to see, some photos, complete information here from our road trip experience. Which can benefit you like a travel guide. Shri Kshetra panchayatan mandir,0 Nadhal, Near Panvel Khopoli road, Maharashtra India 410206

Shri Kshetra panchayatan mandir Nadal

नमस्कार, आज पुन्हा एकदा एका नव्या आणी कमी माहिती असलेल्या ठिकाणास आपण भेट देणार आहोत. जुन्या मुंबई पुणे मते ठिकाण म्हणजे श्री क्षेत्र पंचायतन मंदिर, या भागात आम्ही आमच्या रोड ट्रीप च्या अनुभवातून येथे कसे पोहोचाल, पहाण्या सारख्या गोष्टी, काही फोटो, येथील संपूर्ण माहिती आपणासोबत शेअर करीत आहे. ज्याचा फायदा आपणास Travel guide सारखा होऊ शकेल.

Shri Kshetra panchayatan mandir travel guide

Shri Kshetra panchayatan mandir Information

What is Panchayat ? पंचायतन म्हणजे काय

This question may have come in your mind, Panchayat means a group of five Gods, earlier according to each tribe, the society considered its own adorable deity, so there was a debate as to which deity was the best. As an alternative to Jya, Adi Sadhguru adopted the practice of challenging the five deities simultaneously. So everyone was able to invoke and have darshan of their own adorable deity. And differences of superiority ended.

हा प्रश्न आपल्या मनात आला असेल, पंचायतन म्हणजे पाच देव यांचा समूह, पूर्वी प्रत्येक जमाती नुसार समाज आपापल्या आराध्य देवतेला मानत, त्यामुळे कोणती देवता श्रेष्ठ असा वाद उभा राहि. Jya वर पर्याय म्हणुन आदी सद्गुरुनी, एकावेळेस पाच देवतांचे एकत्रित आव्हान करून करण्याची प्रथा रूढ केली. त्यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या आराध्य देवतेचे आवाहन आणी दर्शन घेणे शक्य झाले. व श्रेष्ठत्वाचे मतभेद संपुष्टात आले.

Shri Kshetra panchayatan Nadal

Sri Kshetra Panchayat Mandir is built in Nadal, a village just one to one and a half hours away from Mumbai. This temple is a set of five temples which is an example of beautiful Vastu art. Which includes Shri Saibaba, Shri Ganapati, Shri Hanuman, Shri Hanuman Temple and Shri Bhavani Temple.

श्री क्षेत्र पंचायतन मंदिर, हे मुंबई पासून अवघ्या एक ते दीड तासांच्या अंतरावर असलेलं नदाल या गावी निर्माण केले गेले आहे. सुंदर अश्या वास्तु कलेचे उदाहरण असलेले हे मंदिर पाच मंदिरांचा संच आहे. ज्यामधे श्री साईबाबा, श्री गणपती, श्री हनुमान, श्री हनुमान मंदिर आणी श्री भवानी मंदिर यांचा समावेश आहे.

Personal Experience – road trip to Shri Kshetra panchayatan mandir

While searching for nearby places from Mumbai came information about Sri Kshetra Panchayat Mandir. As this place is just 65 km from Mumbai, we immediately set out to go here. We started our journey From Mumbai via Panvel. After Panvel there are two routes available. 1) Through old Mumbai Pune highway and 2) Express highway Shedung exit. So we choose Old Mumbai Pune Road. and In just ten to fifteen minutes we reached there, map gave us an indication to turn left, we saw a one-way road to the left, and with in 2 minutes, we reached near the Panchayat Temple.

Road trip to Shri Kshetra panchayatan mandir

मुंबई पासून जवळची ठिकाणे शोधत असताना श्री क्षेत्र पंचायतन मंदिर बद्दल माहिती मिळाली. मुंबई पासुन अवघ्या 65 km वर असलेले हे ठिकाण असल्याने आम्ही लगेच येथे जाण्यास निघालो. सकाळी पनवेल येथून जुना मुंबई पुणे रोड निवडला. (येथे जाण्यासाठी  एक्सप्रेस highway Shedung exit) तेथून अगदी दहा ते पंधरा मिनिटातच आम्हाला डाव्याबाजूला जाण्याचा एकेरी रस्ता दिसला तेथून अगदी 2 मिनिटातच आम्ही पंचायतन मंदिराजवळ पोहोचलो.

Advertisements

There was a good parking facility outside the temple, after parking the car we reached the main entrance. Its embroidery and white color and red color on the underside were still visible. After entering from there, we reached the first temple by walking along the wide payary on the left side. Standing there, we saw four other temples clustered together in a slanting row. A beautiful idol of Shri Sai Baba was seated on the fourth floor inside the temple. After visiting there, we proceeded to the next temple.

मंदिराच्या बाहेर पार्किंगची उत्तम सोय होती, कार पार्किंग करून आम्ही मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ पोहोचलो. त्याचे नक्षीकाम आणी शुभ्र पांढरा रंग आणी खालील बाजूस तांबडा रंग अजून खुलून दिसत होता.  तेथून आत गेल्यानंतर डाव्या बाजूस विस्तृत अश्या पायर्‍या चालून आम्ही पहिल्या मंदिराच्या जवळ पोहोचलो. तेथे उभे राहिल्यावर आम्हास तिरक्या रांगेत इतर चार मंदिरे एकत्रितपणे दृष्टीस पडली. मंदिराच्या आत चौथर्‍यावर श्री साई बाबा यांची सुंदर अशी मूर्ती विराजमान होती. तेथे दर्शन घेऊन आम्ही पुढील मंदिराजवळ निघालो.

Shri Kshetra panchayatan Great architecture

Beautiful entrance of Shri Kshetra panchayatan

A grand courtyard, a beautiful entrance, and carpets of green grass laid everywhere. The five temples established on a hilltop are characterized by the entrance to the other four temples, as well as their names readable in bold letters, when standing at the door of the temple seen. The wooden doors and the crafts on them, the wonderful idols and the interior of each temple is an example of great Vastu art.

भव्य असे प्रांगण, सुंदर असे प्रवेशद्वार, आणी जागोजागी तयार केलेले हिरवे गवत रुपी गालीचे. त्यावर एका उंचवट्यावर स्थापन केलेली पाच मंदिरे त्यांचे वैशिष्टय़ म्हणजे पाहिल्या मंदिराच्या दारात उभे राहिल्यावर इतर चार मंदिरांची प्रवेशद्वार, तसेच त्यांचे ठळक अक्षरात वाचण्याजोगे नाव. लाकडी दरवाजे आणी त्यावरील कलाकुसर, प्रतेक मंदिरातील अप्रतिम मूर्ती आणी इंटेरियर एक उत्तम वास्तू कलेचे उदाहरण आहे.

Temple 1 Shree Sai Baba Shirdi

Temple No 2 Shree Mayureshwar Ganesh mandir

Temple No 3 Shree Sankatmochan Hanuman mandir

Temple No 4 Shree Nadaleshwar mandir

Temple No 5 Shree Bhawani mata mandir

Tips and Guidance for Shri Kshetra panchayatan

 • You can add this destination with Matheran, Lonavala or Pune trip
 • Best time to visit Shri Kshetra panchayatan mandir is monsoon or in winter
 • Best place for family trip near Mumbai.
 • You can choose pre wedding photo shooting destination.
 • Due to panchayatan, you can worship all five god at one place.
 • You can get share taxi from Panvel as well as from Khopoli
 • Its just before Karjat- Matheran fhata.
 • Emple of parking space available

How to reach Shri Kshetra panchayatan mandir

 • Nearest railway station is Karjat = 11 Km
 • Nearest airport Chatrapati Shivaji international Airport = 56 Km
 • Distence by road from nearby cities
 • Mumbai to Shri Kshetra panchayatan mandir = 51 Km
 • Pune = 101 Km
 • Nashik = 184 Km
 • Karjat = 13 Km
 • Lonavala = 33 Km
 • Panvel = 18 Km
 • Thane = 54 Km
 • Surat = 317 Km
 • Ahmedabad = 676 Km

You can accumulate nearby place in your day trip

Categories: HOLY PLACES, Tourist places, UNKNOWN PLACESTags: , , , , , ,

Leave a Reply

English हिन्दी मराठी
%d